03 August, 2018Netlify CMS - ett effektivt verktyg för enklare statiska sajter?

Stötte på detta CMS för statiska sajter som kanske kan vara användbart för att snabbt slänga upp enklare sajter. Finns templates för GatsbyJS och Hugo.

Fördelar:

  • Extremt snabbt att få upp en fungerande statisk sajt
  • Verkar som att man inte behöver lära sig så mycket nytt om man bara ska ha lite vanliga sidor
  • Jämfört med att använda Hugo eller Gatsby direkt så behöver man inte kunna Github eller liknande för att redigera / lägga till innehåll
  • Har inbyggd bildhantering

Nackdelar:

  • Bildhanteringen har ingen skalning av bilder. Förutsätter att redaktör kan skala på egen hand.

https://www.netlifycms.org/docs/start-with-a-template/